CURĂȚENIA ORAȘULUI – UN OBIECTIV DE ECHIPĂ

Stiri

septembrie 23, 2020

Primărie, operator local, cetățeni. Orașul trebuie să devină oglinda noastră!

Una dintre condițiile de bază pentru un nivel înalt de confort al cetățenilor este curățenia din oraș.  Scopul general al măsurilor pe care le-am gândit în acest domeniu vizează ÎMBUNĂTĂȚIREA SEMNIFICATIVĂ a sistemului de strângere (colectare) și transport separat al deşeurilor, indiferent că acestea provin  din activități comerciale, industrie, instituții, locuințe sau sunt generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară.

Vizez, de asemenea, în subsidiar, două obiective specifice: ACCESIBILITATE pentru cetățeni prin asigurarea opțiunilor acestora de a precolecta separat, în baza unei infrastructuri îmbunătățite și EFICIENȚĂ ECONOMICĂ ȘI TEHNICĂ pentru serviciul de salubrizare.

Iată măsurile pe care le propun:

PITEȘTIUL ÎNVAȚĂ CE ÎNSEAMNĂ CURĂȚENIE PUBLICĂ, RECICLARE  ȘI COLECTARE  SEPARATĂ PRIN:

√ Stimularea financiară și socială a participării locuitorilor la activitatea de reciclare:

˃ Crearea de mecanisme financiare eficiente în activitatea de salubrizare, valorificare și refolosire a deșeurilor;

˃ Implementarea de metode de cointeresare a asociațiilor de proprietari pentru colectarea selectivă;

˃ Achiziționarea și distribuirea de compostoare individuale pentru populația din locuințe unifamiliale;

˃ Extinderea serviciilor de colectare separată a biodeșeurilor  prin colectare din poartă în poartă, în principal în zonele cu locuințe individuale și agenți economici;

˃ Încurajarea inițiativelor private pentru reciclare, implicarea ONG-urilor;

˃ Instruirea populației: creșterea gradului de informare a persoanelor fizice cu privire la locurile de colectare și accesul la acestea și la servicii | Campanii de informare  prin mijloace mass-media realizate de Primărie în parteneriat cu operatorul/partenerii sociali | Campanii de educare în unitățile de învățământ – broşuri pentru copii, elevi, studenți;

˃ Realizare de concursuri tematice cu premii constând în recipienți de colectare selectivă și compostoare/alte premii.

√ Asigurarea infrastructurii necesare:

˃ Amenajarea platformelor cu containere și cu toate tipurile de pubele pentru colectarea pe 4 fracții + biodegradabil, unde este suficient spațiu pentru acces facil al utilizatorilor;

˃ Amenajarea platformelor cu 2 tipuri de containere, acolo unde nu este spațiu și nu se poate asigura accesul facil al utilizatorilor (fracție umedă și uscată);

˃ Amenajarea urbanistică/estetică a tuturor platformelor;

˃ Înființarea de puncte de colectare pentru deșeuri voluminoase (mobilier, reamenajări interioare și/sau exterioare, DEEE-uri), așa-zise ”puncte verzi” pentru fiecare cartier.

˃ Creșterea gradului de colectare separată la sursă a deșeurilor din construcții și reamenajări interioare și/sau exterioare;

˃ Implementarea colectării separate a deșeurilor textile (colectarea la puncte fixe și/sau prin unități mobile);

***

PRIMĂRIA PITEȘTI  ESTE PARTENER AL CETĂȚENILOR ȘI FINANȚATOR AL CURĂȚENIEI PUBLICE PRIN:

√ Creșterea rolului municipiului Pitești în elaborarea politicii de dezvoltare în domeniul salubrizării și de gestiune a serviciului;

√ Continuarea investițiilor în infrastructură și dotări ale Primăriei și operatorului pentru atingerea țintelor de colectare separată:

˃ Containere îngropate;

˃ Amenajarea platformelor, inclusiv montarea de camere video și panouri informative, iluminate;

˃ Achiziția de vehicule pentru ridicarea și golirea containerelor, cu poluare redusa, electrice și cu CNG (gaz natural comprimat);

˃ Dotarea populației cu containere și pubele  pentru colectare selectivă;

˃ Achiziționarea altor dotări pentru reducerea cantităților depozitate și îmbunătățirea serviciilor (ex. concasor pentru deșeuri din construcții și demolări, echipament spălător pentru containere îngropate etc).

***

EFICIENȚA ECONOMICĂ ȘI TEHNICĂ A OPERATORULUI DE SALUBRITATE CREȘTE PRIN:

√ Optimizarea gradului de colectare a taxei de salubrizare prin mecanisme de cointeresare a utilizatorului pentru plată;

√ Promovarea de soluții inteligente de colectare, identificare, înregistrare și trasabilitate a deșeurilor;

√ Promovarea de soluții de monitorizare, analiză predictivă și avertizare a atingerii capacității de umplere a „containerelor de deșeuri inteligente“, folosind tehnologii de tip RFID (Radio Frequency IDentification), Machine Learning (ML), Business Analyses (BA), cloud, incluzând și opțiunea de compactoare de deșeuri, acționate cu energie fotovoltaică – aceste măsuri optimizează traseele mașinilor de colectare și, datorită deplasărilor mai reduse, se generează efecte benefice în reducerea poluării, contribuind la eficientizarea traficului urban.

Proiectele mele pentru Pitești

OM de cuvânt, PRIMAR de cuvânt!