PITEȘTI – ORAŞ AL OPORTUNITĂȚILOR PENTRU TINE ȘI FAMILIA TA

Un oraș în care te simți ACASĂ este, în primul rând, un oraș confortabil. Aceasta înseamnă salubritate și aer sănătos, înseamnă alimentare cu apă de calitate, termoficare și canalizare funcțională la prețuri accesibile, înseamnă iluminat public, locuri de joacă pentru copii și parcări rezidențiale. Dar confort mai înseamnă și garanția unei educații accesibile și de calitate, înseamnă cultură înaltă, agrement, infrastructură pentru sănătate, inclusiv prin mișcare și sport.

MISIUNEA MEA

este de a adapta aparatul administrativ la nevoile cetățeanului, continuând dezvoltarea Piteștiului din punctul de vedere al confortului vieții sociale și al infrastructurii necesare dezvoltării economice durabile.

În VIZIUNEA MEA, Piteștiul trebuie să devină municipiu confortabil și interconectat, să asigure locuitorilor săi educație și sănătate accesibile și de calitate, să producă bunăstare pentru toți și dezvoltare economică prin deschiderea față de mediul de afaceri, în condiții de eficiență și transparență administrativă.

MĂSURI PROGRAM PRIMAR

 • 1. Finanțarea și implementarea unui proiect nou, aplicabil la nivelul Asociațiilor de proprietari, respectiv: “Un nou branșament și un nou racord pentru serviciile de alimentare cu apa și de canalizare”
 • 2. Curățarea, repararea și reconstrucția (unde se impune) a sistemelor de canalizare pluvială cu risc înalt de inundații;
 • 3. Implementarea unui nou proiect de refacere și extindere a infrastructurii de apă și de canalizare la nivelul municipiului, prin intermediul Programului Operațional Infrastructura Mare;
 • 4. Colectarea selectivă a deșeurilor și continuarea programului de montare a containerelor îngropate;
 • 5. Reabilitarea a 70 km de reţele de distribuţie agent termic, prin înlocuirea conductelor actuale cu conducte din ţeavă preizolată, precum și modernizarea a 13 km de rețele primare de transport energie termică;
 • 6. Achiziția prin fonduri europene a 40 de autobuze electrice;
 • 7. Înființarea unui parc industrial în municipiul Pitești, în zona de sud a orașului;
 • 8. Înființarea Biroului Unic pentru Acorduri, ca soluție pentru eliminarea birocrației în obținerea avizelor/autorizațiilor solicitate de cetățeni/ antreprenori;
 • 9. Utilizarea semnăturii electronice la distanță de către contribuabili şi de către personalul Primăriei Municipiului Pitești, atât pentru depunerea cererilor/formularelor pe platformele existente, cât și pentru semnarea electronică a documentelor;
 • 10.Transparentizarea modului de elaborare și de aprobare a bugetelor instituțiilor cu finanțare de la bugetul local, prin afișarea publică, pe site-ul primăriei, timp de 30 de zile, anterior dezbaterii în Consiliul Local;
 • 11. Amenajarea unei suprafețe de 15 ha din Pădurea Trivale, prin realizarea de piste pentru biciclete și alei pietonale, fără a modifica ecosistemul;
 • 12.  Intensificare politicilor de siguranță și de diminuare a fenomenului de bullying, prin montarea de camere video de monitorizare și supraveghere în școli și în proximitatea acestora;
 • 13. Implementarea a două proiecte pilot inovatoare, constând în montarea de Panouri Termodinamice Solare, producătoare de apă caldă, respectiv montarea de panouri fotovoltaice destinate asigurării independenței energetice pentru 5 școli din patrimoniul administrației;
 • 14. Acordarea de vouchere de tip “Mama și copilul” în valoare de 1.000 lei, cu ajutorul cărora se pot achita testele care nu sunt decontate de Casa de Sănătate și pe care femeile gravide nu și le permit;
 • 15. Implementarea, cu fonduri europene, a proiectului “ Creșterea eficienței energetice la nivelul Municipiului Pitești, prin anveloparea clădirilor rezidențiale (blocuri) și a celor publice;
 • 16. Înființarea unui centru medical de permanență;
 • 17. Înființarea unui centru  medical de geriatrie  și îngrijire paliativă, care se adresează  multiplelor aspecte ale suferinței pacienților cu venituri reduse sau inexistente, recunoscându-se totodată importanța participării familiei în procesul de îngrijire și necesarul de suport acordat familiei pacientului;
 • 18. Promovarea și implementarea Programului Municipal ”Pitești – Orașul Tinerilor prin E-guvernare locală”, ce va avea rolul de a iniţia proiecte care să aibă ca scop pregătirea tinerilor pentru antreprenoriat;
 • 19. Reabilitarea și modernizarea Palatului Copiilor în scopul creșterii nivelului de educație prin activități non-curriculare și recreative;
 • 20. Reabilitarea, modernizarea, extinderea (cu două unități) și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie – antepreșcolară, preșcolară (creșe, grădinițe) și pentru învățământul general obligatoriu (clasele I-VIIII);
 • 21. Înființarea și dotarea, la nivelului fiecărei școli, a unei săli multifuncționale dedicate copiilor cu nevoi speciale, în vederea prevenirii eșecului și abandonului școlar;
 • 22. Amenajarea unui parc tematico-educativ pentru preșcolari și școlarii mici, în Parcul Ștrand;
 • 23. Realizarea a două noi poduri peste râul Argeș, pentru a se asigura decongestionarea traficului, unul în zona Mărăcineni, care va asigura legătura cu autostrada Pitești – Sibiu, și altul în zona Lânăriei, care va asigura legătura cu autostrada Pitești – București, precum și demararea demersurilor de execuție a centurii de vest a orașului;
 • 24. Reconstrucția stadionului Nicolae Dobrin după ultimele standarde în domeniu;
 • 25. Finalizarea proiectului investițional care vizează realizarea unei noi Săli Polivalente;
 • 26. Dezvoltarea Centrului de copii și juniori “Leonte Ianovschi” – F. C. Argeș;
 • 27. Organizarea anuală a turneului “Nicolae Dobrin” pentru copii și juniori;
 • 28. Înființarea unui parc sportiv polivalent accesibil publicului larg, cu gestionare digitalizată (rezervare și programare on-line);
 • 29. Înființarea Galeriei Municipale de Artă Modernă și Contemporană în incinta Casei Cărții;
 • 30. Acordarea de sprijin pentru reabilitarea clădirilor din zonele istorice (Sfânta Vineri și Târgul din Vale).
DESCARCĂ DOCUMENTUL

ANALIZA SWOT

Am plecat în realizarea acestui program de guvernare locală de la o analiză SWOT menită să reprezinte o bază solidă pentru angajamentele pe care ni le asumăm.

Această analiză, realizată cu oameni specializați în toate domeniile, scoate în evidență punctele tari și punctele slabe ale municipiului reședință de județ, oportunitățile și amenințările asociate orașului nostru.

VEZI ANALIZA SWOT

PRINCIPIILE GENERALE PENTRU DEZVOLTAREA MUNICIPIULUI PITEŞTI

PRINCIPIILE GENERALE PENTRU DEZVOLTAREA MUNICIPIULUI PITEŞTI

Programul meu pleacă de la premisa continuării proiectelor de dezvoltare a Piteștiului, începute și completate la fiecare mandat de până acum.

ÎNTREGUL PROGRAM

Dorești mai multe detalii?

Dorești mai multe detalii?

AI O IDEE ȘI VREI SĂ NE-O ÎMPĂRTĂȘEȘTI?

Contactează-ne!