Abia aștept să merg la școală!

Stiri

septembrie 12, 2020

După o pauză atât de lungă, mâine începe școala în condiții atipice! Investițional, Primăria răspunde de construcția, extinderea, modernizarea și dotarea unităților în care se pregătesc peste 32.000 de elevi. Aceste obligații sunt ca și asumate, pentru că intră în “fișa postului” nostru. Ce putem face însă mai mult?

  • Să susținem drumul tinerilor deștepți, dar cu posibilități materiale reduse!

Asumându-ne datoria socială de a aloca, în mod expres, fonduri pentru elevii cu rezultate, dar care provin din familii defavorizate, monoparentale sau sunt crescuți de bunici, ca să îi putem pastra pe drumul cel bun! Pe criterii transparent stabilite, fondurile vor avea ca destinație asigurarea resurselor materiale (rechizite, tablete, laptopuri), asigurarea pregătirii suplimentare pentru examene, asigurarea de gratuități/facilități pentru accesul la educație.

  • Să asigurăm accesul complet pentru copiii cu cerințe speciale!

Acordând atenție integrării sociale și incluziunii școlare a copiilor cu cerințe educaționale speciale, înțelegând că și copiii diferiți au drepturi egale cu ceilalți, iar educația separată duce la marginalizare și discriminare! Favorizând relații de comunicare și colaborare familie-școală.

  • Să facem școala atractivă și dinamică!

Încurajez cu tărie dinamizarea procesului de învățământ, „ieșirea” din clasele de școală pentru a învăța istoria la Muzeul Județean, științele naturii la Grădina Zoologică și în parcuri, arta la Galeria Rudolf Schweitzer- Cumpăna, muzica la Filarmonică, sportul pe stadionul Nicolae Dobrin etc. Școala Altfel trebuie să fie școala normală a anului 2020, iar noi, ca Primărie, avem obligația să finanțăm și să oferim posibilități/spații/evenimente pentru ca tinerii să fie atrași și să înțeleagă concret ceea ce materia stufoasă nu le mai permite decât să învețe pe de rost.

  • Să schimbăm modelele greșite pe care le au cei din tânăra generație!

Promovând elevii de succes care sunt repere sănătoase pentru generația lor. Prin burse, prin popularizarea permanentă a reușitelor obținute, prin transformarea lor în „ambasadori” ai orașului (parte a delegațiilor oficiale și a structurilor de reprezentare), prin acces la schimburi de experiență și modele de bună practică în alte comunități europene.

Terminăm cu îngrămădeala, cu clase sufocate, cu trei hăinuțe într-un cui!

Lucrăm pe structura unor unități construite cu zeci de ani în urmă. Capacitatea fizică a sălilor, structura clădirilor și numărul mare de copii nu permit, în multe unități, un proces de învățământ mai „aerisit” și mai productiv. Ceea ce nu putem reface, putem însă construi! Avem modelele de succes ale proiectelor europene care au schimbat radical structura unităților și condițiile de învățământ la Școala Gimnazială „Matei Basarab” (fostă Nr. 19) din Pitești, în Colegiile Ion C. Brătianu și Armand Călinescu etc. Unul dintre obiectivele mele îl reprezintă inclusiv identificarea finanțărilor și realizarea de proiecte fezabile pentru extinderea capacității unităților școlare din Pitești, urmată de reorganizarea claselor cu un număr mai mic de copii și dotarea cu toate tehnologiile moderne. Fondurile europene sunt soluția! Nu vom fugi de proiecte, le vom vâna!

Aceasta este o parte din viziunea mea pentru învățământul din Pitesti!
OM de cuvânt, PRIMAR de cuvânt!